Бъгарският материал в един географски речник

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 361-365
Ибан Дурudаноб , J. Staszewski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
J. Staszewski ,Słownik geograficzny (pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych) ,Warszawa 1959

 

do góry