Refleksje na temat obchodów siedemdziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 21, Numer 4 (1989) s. 95-103
Tadeusz Wolsza, Włodzimierz Suleja, Tomasz Nałęcz, Jerzy Holzer, Andrzej Garlicki, Krzysztof Dunin-Wąsowicz

 

do góry