Z problematyki nazw will, pensjonatów i domów wczasowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 26 (1981) s. 103-118, 327
Czesław Kosyl

 

do góry