W sprawie zasad redakcyjnych Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska : głos dyskusyjny

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 18, Numer 1-2 (1973) s. 355-360
Henryk Borek

 

do góry