"Gidronimija jugo-wostocznoj Ukrainy. Awtoreferat dissiertacyji na soiskanije uczenoj stepeni doktora fiłołogiczeskich nauk", E. S. Otin, Kijew 1974 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 21 (1976) s. 266-269
Janusz Strutyński , E. S. Otin (aut. dzieła rec.)

 

do góry