"Koszty żeglugi na Wiśle między Toruniem a Gdańskiem. Rachunki toruńskiego sternika Franciszka Majewskiego, 1766", Jerzy Dygała, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", vol. LV, 2007, No 1 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 98 (2008) s. 217
, Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.)

 

do góry