O imionach podwójnych typu Stanisław - Marian we wsiach zachodniej części powiatu chrzanowskiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 18, Numer 1-2 (1973) s. 245-255, 384
Andrzej Spyt

 

do góry