Der Begriff "Alteuropa" und die Gewässernamen in Polen

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 27 (1982) s. 345, 55-69
Wolfgang P. Schmid

 

do góry