Łowicz, m., woj. Skierniewice

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 32, Numer 3-4 (125-126) (1988) s. 223
Borys Paszkiewicz

 

do góry