Brześć Kujawski, woj. włocławskie. Stanowisko 4

Informator Archeologiczny : badania, Tom 16 (1982) s. 24-25
Ryszard Grygiel, Peter Bogucki

 

do góry