Kicka i Poniatowski w Udryczach

Spotkania z Zabytkami, Tom 32, Numer 11 (261) (2008) s. 36-37
Agnieszka Szykuła

 

do góry