Poznań, m. woj.

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 1-2 (107-108) (1984) s. 117-118
Hieronim Kaczmarek

 

do góry