Bitwa na przedpolu Warszawy w lipcu 1794 r.

Przegląd Historyczny, Tom 44, Numer 3 (1953) s. 352-376, 473-474
Stanisław Herbst

 

do góry