Ze studiów nad początkami Narodowej Demokracji

Przegląd Historyczny, Tom 44, Numer 4 (1953) s. 481-536, 636-637
Henryk Jabłoński

 

do góry