Erazma Glicznera: "Kronika żywota, nauki i spraw Jezusa Chrystusa" (Grodzisk 1579) : z unikatu Książnicy miejskiej im. Kopernika w Toruniu

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 7, Numer 7-8 (1927) s. 205-225
Kazimierz Miaskowski

 

do góry