Kraje bałtyckie w międzywojennym dwudziestoleciu

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 80, Numer 3 (1973)
Juliusz Bardach

 

do góry