Raport Komendy Policji Państwowej Miasta Krakowa o układzie sił politycznych w Krakowie przed wyborami 1928 roku

Studia Historyczne, Tom 39, Numer 4 (1996) s. 539-553
Czesław Brzoza

 

do góry