"Szkice o kulturze muzycznej XIX wieku", pod red. Zofii Chechlińskiej, Warszawa 1973 : [recenzja]

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 19, Numer 4 (75) (1974) s. 86-90
Alina Nowak-Romanowicz , Zofia Chechlińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry