"Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście od Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci, cz. I: Nazwy rzek; cz. II: Nazwy jezior", Jerzy Duma, Warszawa 2010 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 55 (2011) s. 226-232
Paweł Swoboda , Jerzy Duma (aut. dzieła rec.)

 

do góry