Arma depingens : uwagi historyka sztuki do sztambucha bronioznawcom : na marginesie książki "Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450"

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 41, Numer 3 (1993) s. 427-440
Wojciech Mischke , A. Nadolski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
A. Nadolski ,Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 ,Łódź 1990

 

do góry