Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wiara i Kultura. Razem czy osobno?” zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Warszawa, 13 kwietnia 2013 r.

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 2 (2013) s. 265-269
Piotr Kaczmarek

 

do góry