O ideowej koncepcji późnobarokowego ołtarza głównego w toruńskim kościele NP Marii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 47, Numer 1/2 (1985) s. 15-44
Samuel Gumiński

 

do góry