"Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. 1. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani", Phaedon Malingoudis, Wiesbaden 1981 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 28 (1983) s. 285-287
Henryk Borek , Phaedon Malingoudis (aut. dzieła rec.)

 

do góry