W sprawie miejsca onomastyki w miesięczniku Bibliografia Zawartości Czasopism

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 388-409
Zygmunt Brocki

 

do góry