"Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza", H. Górnowicz, Gdańsk 1968 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 15, Numer 1-2 (1970) s. 297-303
Władysław Lubaś , H. Górnowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry