"Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego (1866-1914)", Adam Dobroński, Białymstok 1980 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 3-4 (1982) s. 421-422
Andrzej Biernat , Adam Dobroński (aut. dzieła rec.)

 

do góry