"Granice darowizny książęcej z r. 1262 w świetle nazw miejscowych", Piotr Galas, "Onomastica" 2 (1956); "Średniowieczne nazwy terenowe ziemi bocheńskiej", Piotr Galas, "Onomastica" 4 (1958) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 6 (1961) s. 209
Jerzy Luciński , Piotr Galas (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Piotr Galas, "Onomastica" 4 (1958) ,Średniowieczne nazwy terenowe ziemi bocheńskiej ,

 

do góry