Jak wygląda „poznańska ciemnota”. Życie kulturalne w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku w opiniach publicystów warszawskich

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 80, Numer 1 (2012) s. 94-106
Witold Molik

 

do góry