Sprawozdanie z działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych jej placówek w roku 1970

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 56 (1971) s. 223-238
Wanda Lipińska

 

do góry