"Aetas media. Aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", ed. committee A. Bartoszewicz [et al.], Warszawa 2000 : [recenzja]

Quaestiones Medii Aevi Novae, Tom 6 (2001) s. 328-330
Maciej Zdanek , Agnieszka Bartoszewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry