Toponimy jako świadectwo przeszłości językowej : zachodnie Polesie

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 350, 79-87
John P. Pauls

 

do góry