"Doświadczenia lat wojny 1939-1945. Fakty, postawy, refleksje", Władysław Bartoszewski, Kraków 1980 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 49 (1984) s. 315-316
, Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.)

 

do góry