O przemianach w rzeźbiarstwie polskim XIX wieku i twórczości Kazimierza Ostrowskiego

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Tom 36 (1992) s. 403-421
Aleksandra Melbechowska-Luty

 

do góry