Zaglądanie do wnętrz obrazów

Spotkania z Zabytkami, Tom 24, Numer 2 (156) (2000) s. 34-35
Hanna Markert

 

do góry