Z dziejów kultu najwybitniejszego Wielkopolanina : starania o pomnik Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 64, Numer 3 (1996) s. 121-142
Witold Molik

 

do góry