"Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu", Jan Kieniewicz, Warszawa 1986 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 78, Numer 4 (1987) s. 773-777
Marek Czapliński , Jan Kieniewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry