Exceptis schismaticis : upośledzenie Rusinów w przywilejach prawa niemieckiego Władysława Jagiełły

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 3 (1984) s. 527-542
Andrzej Janeczek

 

do góry