Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku w świetle testamentów konsystorza pułtuskiego

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 1 (1986) s. 45-59
Katarzyna Zielińska

 

do góry