W sprawie nowego zarysu historii Śląska (część II) : Historia Śląska t. 1 do roku 1763, pod red. K. Maleczyńskiego, część II od połowy XIV w. do trzeciej ćwierci XVI w, Wrocław-Kraków 1961

Przegląd Historyczny, Tom 55, Numer 2 (1964) s. 308-316
Władysław Dziewulski

 

do góry