Historia: nauka, sztuka czy akt wiary?

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia, Numer 2 (2000) s. 36-51
Marek Cetwiński

 

do góry