Sympozjum "Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam"

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 58, Numer 2 (2006) s. 361
Maciej Jońca

 

do góry