Średniowieczne kompendium wiedzy o barwnikach : ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 4 (1974) s. 663-671
Jerzy Wyrozumski

 

do góry