"Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej", Orygenes, przekł. i oprac. Stanisław Kalinowski, wstęp ks. Emil Stanula, Warszawa 1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 4 (1986) s. 829-830
Ewa Wipszycka , Orygenes (aut. dzieła rec.), Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.), Emil Stanula (aut. dzieła rec.)

 

do góry