Wczoraj figura, dzisiaj figurant

Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Tom 5, Numer 1/2 (48/49) (2005) s. 98-102

 

do góry