Materiały do stosunków habsbursko-mazowieckich na przełomie XV-XVI w. w archiwach austriackich

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 272-279
Marian Biskup

 

do góry