Zastosowanie metody elektrooporowej do szacunkowego określenia głębokości jam zasobowych na stanowiskach lessowych

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 46 (1994) s. 185-188
Tomasz Herbich

 

do góry