"Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów", red. Zygmunt Zagórski, Poznań 2008 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 53 (2008/2009) s. 191-195
Aleksandra Cieślikowa , Zygmunt Zagórski (aut. dzieła rec.)

 

do góry