Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 53 (2008/2009) s. 119-133
Iwona Nobis

 

do góry