"Słownik nazw ulic Elbląga", Wioleta Engler, Elbląg 2008 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 53 (2008/2009) s. 237-239
Elżbieta Borysiak , Wioleta Engler (aut. dzieła rec.)

 

do góry