Kościół św.Michała w Sandomierzu : fundacja i dzieje świątyni do kasaty klasztoru benedyktynek w 1903 roku

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 99 (2003) s. 215-257
Anna Szylar

 

do góry